Schade aan logiesverblijven verzekering

! OMDAT DE VERZEKAAR PER 1-5-2023 IS GESTOPT MET HET VERKOPEN VAN DEZE VERZEKERING, KUNT U VIA VILLA MER GEEN SCHADEVERZEKERING MEER AFSLUITEN !

Een ongeluk zit in een klein hoekje en daardoor u kunt altijd iets beschadigen in uw vakantieverblijf. Met een reisverzekering bent u slechts beperkt verzekerd voor deze schade. En een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade vaak helemaal niet. Een goede reden dus om schade aan uw vakantieverblijf mee te verzekeren via Villa Mer.

Wie zijn er verzekerd?

Verzekerd is de huurder van het logiesverblijf en de op de boekingsnota van het gehuurde verblijf genoemde logiesgenoten van de huurder.

Wanneer verzekerd?

Met Schade Logies Verblijven bent u verzekerd voor eventuele kosten die voortkomen uit schade aan uw vakantieverblijf. U moet natuurlijk wel aansprakelijk zijn voor de schade. Daarbij kan het gaan om een vakantiehuis, een bungalow of een hotelkamer. U bent verzekerd zodra u als verzekerde en/of uw bagage het verblijf ingaat en eindigt zodra u en uw bagage het verblijf verlaten. Een eventuele gebeurtenis waaruit uw schadeclaim voortkomt, moet plaatsvinden tussen de op het polisblad genoemde ingangs- en einddatum.

Belangrijk!

Het schadebedrag moet groter zijn dan € 25,00 en de maximale schade uitkering bedraagt € 2.500,00 per huurovereenkomst. Wij vergoeden in geval dat:

  • Schade aan het vakantieverblijf, de inventaris en speeltoestellen en het privézwembad in de tuin van uw verblijf;
  • Schade aan een gehuurd kluisje of aan een voordeur. Deze schade moet dan ontstaan zijn, doordat u de sleutel bent kwijtgeraakt en het slot opengebroken moest worden;
  • Vooruitbetaalde borg die wordt ingehouden, omdat er schade is ontstaan aan een vakantiewoning die u heeft gehuurd.
  • Het inhouden van de vooruitbetaalde borg in geval van schade aan de gehuurde vakantiewoning.

Wat kost het?

De kosten bedragen 1.5% premie over de huursom, € 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelastingen. Rekenvoorbeeld: als de kale huursom van uw accommodatie € 1.000,- bedraagt, dat betaalt u voor de schadeverzekering € 22,39.

! OMDAT DE VERZEKAAR PER 1-5-2023 IS GESTOPT MET HET VERKOPEN VAN DEZE VERZEKERING, KUNT U VIA VILLA MER GEEN SCHADEVERZEKERING MEER AFSLUITEN !

Polisvoorwaarden